An toàn lao động, vệ sinh lao động và các ban ngành liên quan – Phần 1

11/05/2018 - Đăng bởi : Phạm Minh Đức

An toàn lao động, vệ sinh lao động là những vấn đề có ý nghĩa cực kỳ quan trọng xoay quanh lĩnh vực lao động. Trong đó, công tác quản lý an toàn và vệ sinh lao động là nhiệm vụ của nhiều ban ngành, cơ quan chức năng khác nhau. Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn 1 số thông tin cơ bản và quan trọng về mối liên hệ giữa các cơ quan, ban ngành với vấn đề an toàn – vệ sinh lao động.

Chính phủ thực hiện vai trò thống nhất, quản lý về an toàn và vệ sinh lao động trong phạm vi cả nước. Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng quốc gia về an toàn và vệ động, Hội có vai trò và nhiệm vụ tư vấn cho Thủ tướng , đồng thời phối hợp tổ chức hoạt động của các ngành, các cấp về vấn đề này.

Dưới đây là trách nhiệm cụ thể của 1 số cấp, ban ngành:

Bộ lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổ chức, xây dựng và ban hành các văn bản pháp luật, các quy định, chính sách, chế độ về bảo hộ lao động, về an toàn và vệ sinh lao động; xây dựng và ban hành, quản lý hệ thống quy phạm nhà nước về an toàn và vệ sinh lao động; ban hành các tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động; đồng thời hướng dẫn chỉ đạo thực hiện quá trình thanh tra. Không những thế, đây còn là cơ quan tổ chức các buổi huấn luyện, rèn luyện và an toàn – vệ sinh lao động; tiến hành hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.

Bộ Y tế là đơn vị có nhiệm vụ xây dựng cũng như ban hành, quản lý hệ thống quy phạm pháp luật về vệ sinh và an toàn lao động; ban hành, quản lý các tiêu chuẩn sức khỏe đới với từng ngành nghề và công việc; tiến hành thanh tra vấn đề vệ sinh lao động; tổ chức các buổi khám và điều trị bệnh nghề nghiệp cho các đơn vị tổ chức lao động. Bộ Y tế cũng là đơn vị tổ chức hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.

Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường là đơn vị quản lý thống nhất việc nghiên cứu, ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến, khoa học công nghệ và an toàn và vệ sinh lao động. Bộ cũng ban hành hệ thống các tiêu chuẩn chất lượng cũng như quy cách phương tiện cá nhân trong lao động. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường là đơn vị phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cùng Bộ Y tế để xây dựng, cho ban hành và tiến hành quản lý thống nhất các tiêu chuẩn kỹ thuật của Nhà nước về an toàn và vệ sinh lao động.

Back to top
0988688458