An toàn lao động, vệ sinh lao động và các ban ngành liên quan – Phần 2

11/05/2018 - Đăng bởi : Phạm Minh Đức

Không chỉ dừng ở 3 Bộ đã đề cập ở phần trước, chúng ta không thể không nhắc đến Bộ Gi áo dục và Đào tạo – đơn vị có nhiệm vụ chỉ đạo việc đưa các nội dung, kiến thức về an toàn và vệ sinh lao động vào trong các chương trình, bài học giảng dạy của trường đại học, nhất là các trường đào tạo về kỹ thuật, nghiệp vụ, trường quản lý và đào tạo nghề,…

Các ban ngành, Bộ liên quan ban hành các hệ thống tiêu chuẩn quy phạm pháp luật về an toàn và vệ sinh lao động cấp ngành sau khi đã có thỏa thuận bằng văn bản của Bộ Y tế cùng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Riêng đối với những ngành nghề mang tính chất đặc thù như phóng xạ, khai thác- thăm dò dầu khí, các phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy, đường sắt và đường hàng không, cùng những đơn vị lực lượng vũ trang sẽ do những cơ quan quản lý ngành đó chịu trách nhiệm. Tuy nhiên việc quản lý đó phải có sự phối hợp với Bộ Y tế cùng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Tại các tỉnh, thành phố, Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn – vệ sinh lao động trong phạm vi địa phương của mình. Đây cũng là đơn vị phải xây dựng những mục tiêu bảo đảm vệ sinh và an toàn lao động, cải thiện điều kiện lao động cho người lao động, đồng thời đưa chúng vào kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội chung của địa phương.

Đối với đơn vị thanh tra an toàn và vệ sinh lao động. Đơn vị thanh tra có ý nghĩa vô cùng quan trọng khi hoạt động thanh tra lao động là hoạt động không thể thiếu của đơn vị thanh tra Nhà nước về vấn đề lao động. Thanh tra lao động ra đời nhằm mục đích đảm bảo tính mạng, sức khỏe của người lao động, đồng thời đảm bảo sự an toàn trong quá trình vận hành, sử dụng các phương tiện kỹ thuật công nghệ trong lao động, giúp cho hoạt động sản xuất diễn ra ổn định, bền vững và không gặp trục trặc.

Thanh tra vệ sinh lao động thì có nhiệm vụ bảo vệ môi trường lao động luôn sạch đẹp và không chứa các yếu tố nào có thể gây hại đến sức khỏe con người, gây nên các bệnh nghề nghiệp không mong muốn,… Về vấn đề thanh tra, có một số ngành nghề có tính chất đặc thù chịu sự quản lý riêng của đơn vị chủ quản chúng như ngành khai thác và thăm dò dầu khí, phóng xạ, các phương tiện vận tải đường hàng không, đường thủy, đường sắt và đường bộ cùng các đơn vị trực thuộc lực lượng vũ trang,…

Back to top
0988688458