Bộ Luật lao động quy định gì về người sử dụng lao động?

12/10/2018 - Đăng bởi : Phạm Minh Đức

Bộ Luật lao động ra đời với nhiệm vụ định hướng những ai đã, đang sử dụng hoặc tham gia lao động phải tuân thủ sao cho đúng với Pháp luật và yêu cầu của các cơ quan chức năng, để tiến tới xây dựng 1 môi trường lao động lành mạnh, phát triển. Bộ Luật lao động luôn yêu cầu tất cả các bên tham gia lao động phải đặt trách nhiệm, cụ thể là các cơ quan doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia lao động, sản xuất phải đảm bảo được vấn đề an toàn và vệ sinh lao động.

Trong đó, người sử dụng lao động luôn phải đảm bảo môi trường làm việc phải đáp ứng được những tiêu chuẩn cần thiết, đồng thời thường xuyên cải thiện lao động, có chế độ chăm sóc sức khỏe của người lao động, có các biện pháp giảm thiểu, loại trừ những mối nguy hại từ môi trường làm việc ảnh hưởng đến sự an toàn và sức khỏe của người lao động.

Bên cạnh đó, người sử dụng lao động cần đặc biệt tuân thủ những quy định về an toàn, vệ sinh lao động để bảo vệ tối đa sự an toàn, vệ sinh của người lao động khi xây dựng hoặc cải tạo lại nơi làm việc, khi mua sắm các trang thiết bị có yêu cầu kiểm tra nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Những yêu cầu về môi trường lao động người sử dụng lao động phải đáp ứng được là về không gian, độ ồn, bụi, hơi, độ thoáng, phóng xạ, khí độc, điện từ trường, độ ẩm, sức nóng, độ rung, các yếu tố khác,… được quy định tại những quy chuẩn kỹ thuật liên quan, đồng thời các yếu tố này cũng luôn được kiểm tra và đo lường định kỳ.

Bên cạnh đó, người sử dụng lao động cũng phải đảm bảo được các tiêu chuẩn quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động Pháp luật đã quy định và áp dụng; thường xuyên kiểm tra, đánh giá những yếu tố có hại, nguy hiểm, cải thiện điều kiện lao động và chăm sóc sức khỏe người lao động; thường xuyên bảo dưỡng, kiểm tra máy móc, thiết bị, kho tàng, nhà xưởng,…

Bộ Luật lao động cũng quy định rõ, người động cũng có nghĩa vụ nhất định trong việc đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của bản thân tại nơi làm việc như: chấp hành các quy định, nội quy và an toàn vệ sinh nơi làm việc; sử dụng và bảo dưỡng các thiết bị bảo vệ cá nhân được cung cấp; báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp và sự cố lao động, tham gia cấp cứu và khắc phục hậu quả của tai nạn lao động khi có yêu cầu của cấp trên.

Back to top
0988688458