Chính sách ưu tiên cho lao động nữ - Phần 2

25/07/2018 - Đăng bởi : Phạm Minh Đức

Để tạo điều kiện tối đa cho lao động nữ, Nhà nước cần khuyến khích, động viên và tạo điều kiện cho những người sử dụng lao động, đơn vị sử dụng lao động phối hợp với tổ chức công đoàn để lập kế hoạch và xây dựng các phương hướng, giải pháp giúp cho lao động nữ có việc làm thường xuyên và phù hợp.

Không những thế, cần khuyến khích họ xây dựng những thời gian biểu làm việc linh hoạt như làm tại nhà, làm không trọn thời gian, được nghỉ phép khi sinh đẻ,… sao cho phù hợp với mong muốn và nguyện vọng chính đáng của họ. Các đơn vị liên quan cần đảm bảo quyền lợi của lao động nữ khi đây là đối tượng vừa phải làm việc vừa phải hoàn thành tốt trách nhiệm đối với gia đình, con cái.

Tại Khoản 1, Điều 153 Bộ Luật Lao động quy định rõ: Những người sử dụng lao động nữ cần có trách nhiệm thực hiện tốt quyền bình đẳng giữa đối tượng lao động là nữ với đối tượng lao động là nam trong tuyển dụng, đào tạo, sử dụng, khen thưởng, tiền lương, thăm tiến, các chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn lao động, điều kiện lao động, thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi, các chế độ phúc lợi cả về vật chất lẫn tinh thần,…

Nhà nước cũng có nhiệm vụ đảm bảo quyền bình đẳng giữa lao động nam và nữ trong các lĩnh vực được quy định nên trên, đồng thời xem xét các chính sách ưu đãi cũng như miễn giảm thuế sao cho hợp lý. Nhà nước khuyến khích, động viên người sử dụng lao động tuyển đối tượng lao động là nữ khi họ có đủ điều kiện và tiêu chuẩn làm những công việc phù hợp cho cả nam và nữ. Các chính sách đối với lao động nữ cũng cần được hoàn thiện và phát triển hơn nữa nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi cho họ.

Nhà nước khi khuyến khích người sử dụng lao động đề ra các giải pháp nhằm giúp đem lại những quyền lợi cho người lao động, cũng cần có phương hướng giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của luật pháp về thuế thu nhập doanh nghiệp. Các khoản được trừ giảm đó sẽ được sử dụng nhằm tạo điều kiện và đem đến những phúc lợi cho đối tượng lao động nữ.

So với nam giới thì nữ giới có những khác biệt về mặt sức khỏe, sinh lý, chức năng làm mẹ,… nên Nhà nước, các doanh nghiệp cũng như các Ban ngành, đoàn thể cần tạo điều kiện tối đa để đảm bảo quyền lợi cho những đối tượng lao động nữ. Việc làm này thể hiện được tính nhân văn của luật pháp nói riêng và của xã hội nói chung.

Back to top
0988688458