Đánh giá tình trạng phòng chống tai nạn lao động hiện nay – Phần 2

06/04/2018 - Đăng bởi : Phạm Minh Đức

Có thể nói, bên cạnh những ưu điểm của công tác phòng chống tai nạn lao động là một số những khó khăn và bất cập vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Chúng ta có thể xem xét những bất cập đó từ nhiều khía cạnh khác nhau, từ sự khiếm khuyết trong công tác quản lý của các cơ quan chức năng đến ý thức thực hiện thiếu nghiêm túc, coi thường các quy định của nhà nước của những người lao động và người sử dụng lao động.

Cụ thể, về phía các cơ quan quản lý nhà nước, hệ thống các quy định về vệ sinh và an toàn lao động hiện nay tại các văn bản pháp luật được các cơ quan chức năng ban hành khá hoàn thiện và đầy đủ. Tuy nhiên hạn chế nằm ở chính công tác thực thi pháp luật.

Trước hết, các chính quyền địa phương chưa thực sự nhận thức được kỹ càng và có sự quan tâm đúng mức về luật an toàn và vệ sinh lao động, từ đó dẫn đến buông lỏng quản lý. Những cơ quan chức năng có nhiệm vụ và vai trò thực hiện việc giám sát các quy định nhà nước ban hành như Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Xây dựng và Liên đoàn Lao động,… chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra, quản lý và xử phạt những cá nhân, tổ chức liên quan; đặc biệt lượng cán bộ, thanh tra lao động làm việc còn quá hạn chế, so với sự gia tăng của các doanh nghiệp và người lao động thì ít hơn nhiều, từ đó làm suy giảm khả năng và tần suất thanh tra kỹ càng các đơn vị và doanh nghiệp,…

Chúng ta cũng cần phải nhìn nhận rằng, công tác tuyên truyền, hướng dẫn, huấn luyện pháp luật về an toàn – vệ sinh lao động cũng như công tác chỉ đạo, xử phạt còn gặp nhiều hạn chế. Chính việc xử lý vi phạm chưa nghiêm túc và kịp thời đã làm suy giảm hiệu lực thực thi pháp luật Nhà nước ban hành.

Riêng đối với các doanh nghiệp trên địa bàn cả nước, phần lớn là do doanh thu đem lại cho họ không quá lớn, điều kiện sản xuất kinh doanh còn nhiều hạn chế và khó khăn,… kéo theo chi phí để chi trả và thực hiện công tác an toàn lao động còn kém hiệu quả. Có nhiều cơ sở và doanh nghiệp, nhà xưởng, hệ thống thiết bị máy móc được đánh giá là rất lạc hậu, điều kiện và môi trường lao động cũng không được đảm bảo.

Bên cạnh đó, những người lao động có vốn hiểu biết về pháp luật an toàn – vệ sinh lao động còn hạn chế. Họ không được tham gia các khóa tuyên truyền và huấn luyện an toàn lao động nên không biết cách bảo vệ bản thân. Cũng có một vài cá nhân vì chủ quan, coi thường sự nguy hiểm đến từ môi trường lao động nên đã đem lại nguy hiểm cho bản thân và chính những người xung quanh họ.

Back to top
0988688458