Giải pháp nào cho thực trạng tai nạn lao động hiện nay? – Phần 1

09/04/2018 - Đăng bởi : Phạm Minh Đức

Tai nạn lao động là 1 trong những vấn đề gây nhức nhối trên xã hội trong thời gian gần đây, khi mà con số người thương vong, thiệt mạng, bị ảnh hưởng sức khỏe bởi môi trường lao động đang ngày 1 gia tăng và không có dấu hiệu dừng lại. Trước tình hình đó, các cơ quan chức năng có liên quan đang ngày càng đưa ra những phương pháp, định hướng nhằm hạn chế tình trạng cũng như những rủi ro xuất phát từ tai nạn lao động.

Mặc dù công tác đảm bảo an toàn – vệ sinh lao động trong thời gian qua có 1 vài chuyển biến tích cực, nhưng hầu hết vẫn còn hạn chế và yếu kém. Để có thể thực hiện tốt công tác an toàn – vệ sinh lao động, đồng thời chủ động phòng chống, ngăn ngừa và hạn chế hậu quả đến mức thấp nhất, chúng ta cần sự chung tay vào cuộc của toàn xã hội, từ các Bộ, Sở, ban, ngành tại cả nước, các địa phương,… cho đến các nhà xưởng, doanh nghiệp, người sử dụng lao động và chính những người lao động. Dưới đây là 1 số giải pháp chủ yếu nhằm hướng tới mục tiêu này:

Đối với các Bộ, Sở, ban, ngành, các địa phương

Mỗi năm luôn có những Tháng hành động về an toàn – vệ sinh lao động, do đó mà các cơ quan trên cần thực hiện tốt công tác tuyên tuyên truyền trong tháng này, giúp cả xã hội quan tâm và nhìn nhận đúng hơn về vấn đề này. Có thể điểm qua một số cách như treo băng rôn, dán áp phích, in tờ rơi, pano, tổ chức các chương trình sự kiện lớn, tuyên truyền qua truyền hình, phát thanh, báo đài,… Việc này trước hết tạo nhận thức đầy đủ cho người lao động, người sử dụng lao động và cả xã hội để giúp họ hiểu rõ hơn về vấn đề này, qua đó giúp họ có những hành động thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước, các chế độ và chính sách về vấn về an toàn – vệ sinh lao động. Có như vậy, các biện pháp cũng như giải pháp nhằm đảm bảo vấn đề an toàn – vệ sinh lao động cũng như việc cải thiện điều kiện lao động của mọi người mới đem lại kết quả tích cực.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng không thể thiếu những chương trình tổ chức huấn luyện và hỗ trợ huấn luyện cho các doanh nghiệp và người lao động về vấn đề này. Đặc biệt đối với những lao động thường xuyên phải làm việc trong điều kiện nguy hiểm thì công tác này phải được thực hiện tốt hơn. Chúng ta cũng không thể thiếu đi công tác hướng dẫn cho các doanh nghiệp biết cách cải thiện điều kiện và môi trường lao động cho người lao động, xây dựng hệ thống vệ sinh – an toàn lao động 1 cách tích cực hơn.

Back to top
0988688458