Giải pháp nào cho thực trạng tai nạn lao động hiện nay? – Phần 2

09/04/2018 - Đăng bởi : Phạm Minh Đức

Luật An toàn, vệ sinh lao động cũng như các văn bản hướng dẫn đã quy định như thế nào thì chúng ta cần triển khai công tác an toàn – vệ sinh lao động như thế. Đối với mỗi ngành nghề và lĩnh vực riêng biệt, cần biết cách phổ biến kiến thức, pháp luật cũng như Luật An toàn lao động, đồng thời không thể thiếu đi công tác tuyên truyền kiến thức cho người lao động, nhất là những người lao động phải làm việc trong điều kiện có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Công tác kiểm tra, thanh tra, quản lý và xử lý vi phạm cần được thực hiện kiên quyết, nghiêm túc và có hiệu quả. Phải đặc biệt quan tâm và chú trọng đến các doanh nghiệp có nguy cơ xảy ra các tai nạn lao động hoặc những sự cố nghiêm trọng như ngành khai thác khoáng sản, ngành xây dựng, điện, ngành cơ khí chế tạo và nhất là các công trình xây dựng trọng điểm đông người đi lại và tiếp giáp với các khu dân cư, các công trình xây dựng có các thiết bị, máy móc nằm trong danh sách các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Bộ Lao động p Thương binh và Xã hội cũng cần phải tiến hành nghiên cứu và bổ sung thêm số lượng cán bộ làm công tác thanh tra lao động tại các địa phương vì số lượng cán bộ thanh tra hiện nay còn hạn chế.

Có thể nói, toàn bộ các công tác từ hướng dẫn các doanh nghiệp, công tác huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động cho đến công tác tự kiểm tra để cải thiện môi trường, điều kiện lao động,… đều phải thực hiện 1 cách nghiêm túc và có hiệu quả. Có như vậy, sức khỏe và thậm chí là tính mạng của người lao động mới có thể được đảm bảo tối đa sự an toàn.

Đối với các đơn vị, doanh nghiệp, người sử dụng lao động

Không chỉ riêng các cơ quan chức năng mà các doanh nghiệp cũng cần phải thực hiện tốt vai trò của mình trong công tác bảo đảm an toàn và vệ sinh lao động. Cần rà soát lại công tác thực hiện và đảm bảo an toàn – vệ sinh lao động cũng như việc thực hiện Luật an toàn vệ sinh lao động, các quy định của Nhà nước, các văn bản hướng dẫn về vấn đề này xem có đạt hiệu quả không.

Các đơn vị, doanh nghiệp – nơi có sử dụng người lao động cũng cần phải tuân thủ nghiêm những quy chuẩn, tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật về an toàn – vệ sinh lao động, nhất là trong những ngành nghề sử dụng nhiều các thiết bị, máy móc nằm trong danh sách cần yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Back to top
0988688458