Hai loại tiêu chuẩn về an toàn lao động và vệ sinh lao động

15/05/2018 - Đăng bởi : Phạm Minh Đức

An toàn lao động và vệ sinh lao động đã, đang và sẽ là những vấn đề được các cấp, các ban ngành và đoàn thể địa phương quan tâm, cùng toàn xã hội quan tâm. Trong mỗi môi trường lao động, người lao động sẽ được bảo vệ sức khỏe và thậm chí là tính mạng của mình, có thể yên tâm làm việc và cống hiến nếu môi trường lao động đáp ứng được những tiêu chuẩn Nhà nước ban hành về sự an toàn và vệ sinh.

Cụ thể, người sử dụng lao động phải đảm bảo được môi trường lao động của mình không những đạt chuẩn về yếu tố độ sáng, không gian, độ thoáng mà còn đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép về khí độc, hơi, bụi, phóng xạ, độ ẩm, nóng, độ ồn, rung, điện từ trường,… cùng nhiều yếu tố độc hại khác. Những yếu tố này luôn phải được kiểm tra 1 cách định kỳ và rõ ràng. Những quy định về vấn đề an toàn và vệ sinh lao động đều được Nhà nước quy định rõ ràng, thống nhất và tiêu chuẩn hóa.

Chúng ta có thể chỉ ra hai loại tiêu chuẩn chính là tiêu chuẩn cấp Nhà nước và cấp ngành:

Tiêu chuẩn cấp Nhà nước

Tiêu chuẩn cấp Nhà nước phải được các ngành, các nghề trong phạm vi cả nước thi hành và tuân theo. Đây đều là những tiêu chuẩn do Chính phủ, cũng có thể là các cơ quan trực thuộc Chính phủ ủy quyền ban hành.

Tiêu chuẩn có đối tượng áp dụng là tất cả các tổ chức sản xuất, cơ sở tư nhân kinh doanh dịch vụ, nghiên cứu khoa họ; các cơ quan Nhà nước cùng các lực lượng vũ trang, tổ chức xã hội có lưu trữ, vận chuyển các thiết bị, vật tư, thuốc nổ, hóa chất, chất phóng xạ, điện, nhiên liệu,… có sử dụng lao động, nhân công trên khắp cả nước, thuộc mọi thành phần Kinh tế, không phân biệt ít hay nhiều lao động, quy mô tổ chức nhỏ hay lớn và người quản lý dù là công nhân Việt Nam hay nước ngoài.

Tiêu chuẩn cấp ngành, cấp cơ sở

Đây là tiêu chuẩn được ban hành bởi cơ quan quản lý cấp ngành với những tiêu chuẩn Nhà nước đưa ra. Nó phải thi hành trong phạm vi đối tượng mà tiêu chuẩn quy định áp dụng.

Các đơn vị và doanh nghiệp sử dụng lao động sẽ dựa trên những tiêu chuẩn này để xây dựng hệ thống tiêu chuẩn phù hợp với mình. Việc tuân theo những tiêu chuẩn đó là điều cần thiết và cực kỳ quan trọng để ngăn ngừa các sự cố có thể xảy ra.

Back to top
0988688458