Làm gì khi chủ lao động giữ lương không trả cho công nhân?

27/09/2018 - Đăng bởi : Phạm Minh Đức

Lao động khi làm việc cho bất kỳ 1 cơ sở kinh doanh sản xuất nào cũng phải được trả lương đúng kỳ hạn. Căn cứ pháp lý theo Bộ luật Lao động 2012, Nghị định 95/2014/NĐ-CP và Nghị định 88/2015/NĐ-CP,  chúng ta có các cách giải quyết vấn đề như sau:

Dựa theo điều 96 Bộ luật Lao động 2012, người lao động phải được trả lương đầy đủ, đúng hạn, trực tiếp. Trong trường hợp nếu chủ lao động không trả lương đúng hạn, nếu quá 1 tháng thì người sử dụng lao động phải trả thêm 1 khoản ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.

Theo Điều 24 thuộc Nghị định 05/2015/NĐ-CP  quy định về nguyên tắc trả lương như sau: Người lao động phải được trả lương trực tiếp, đúng thời hạn và đầy đủ. Trong 1 số trường hợp đặc biệt như do thiên tai, hỏa hoạn hoặc 1 số lý do bất khả kháng khác mà người sử dụng lao động đã cố gắng hết sức  nhưng vẫn không thể trả lương đúng hạn hoặc đúng như thỏa thuận trong hợp đồng, họ được phép trả chậm 1 tháng. Việc người sử dụng lao động phải trả thêm lương do trả lương chậm được quy định như sau:

  • Trả lương chậm dưới 15 ngày thì không phải trả thêm.

  • Trả lương chậm nhiều hơn 15 ngày thì phải trả thêm 1 khoản tiền ít nhất bằng số tiền trả chậm nhân với lãi suất huy động tiền gửi với kỳ hạn 1 tháng mà Ngân hàng Nhà nước đã quy định rõ tại thời điểm đó. Khi Ngân hàng Nhà nước không quy định trần lãi suất thì chúng ta tính theo lãi suất huy động tiền gửi với kỳ hạn 1 tháng của ngân hàng thương mại – nơi các cơ quan, doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch thông báo tại khoảng thời gian trả lương.

Nếu vượt quá thời hạn nêu trên mà người sử dụng lao động không trả lương cho người lao động, áp dụng Khoản 3 Điều 13 Nghị định 95/2013/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung, phải chịu xử phạt hành chính như:

  • Vi phạm đối với 1 – 10 người lao động bị xử phạt từ 5 – 10 triệu đồng.

  • Vi phạm đối với 11 – 50 người lao động bị xử phạt từ 10 – 20 triệu đồng.

  • Vi phạm đối với 51 – 100 người bị xử phạt từ 20 – 30 triệu đồng.

  • Vi phạm đối với 101 – 300 người bị xử phạt từ 30 – 40 triệu đồng.

  • Vi phạm đối với 301 người trở nên bị xử phạt từ 40 – 50 triệu đồng.

  • Bên cạnh đó, công ty, doanh nghiệp sử dụng lao động vừa phải hoàn trả lương cho người lao động, vừa phải trả thêm khoản lãi chậm.

Back to top
0988688458