Những chính sách dành riêng cho lao động nữ - Phần 2

13/09/2018 - Đăng bởi : Phạm Minh Đức

Bên cạnh đó, những chính sách ưu tiên đối với lao động nữ còn là:

  • Xây dựng các chính sách giảm thuế đối với người sử dụng lao động có nhiều lao động nữ theo quy định về thuế.

  • Mở rộng nhiều hình thức đào tạo thuận lợi cho lao động nữ để giúp họ có thêm nghề nghiệp dự phòng, phù hợp với các đặc điểm về sinh lý, cơ thể cũng như chức năng làm mẹ của họ.

  • Nhà  nước xây dựng các kế hoạch và biện pháp tổ chức lớp mẫu giáo, nhà trẻ nhằm tạo điều kiện cho họ yên tâm làm việc khi có con nhỏ cần chăm sóc.

Theo những quy định trên,  Nhà nước ta cần khuyến khích người sử dụng lao động cùng các tổ chức công đoàn phối hợp với nhau để lập kế hoạch, thực hiện những giải pháp cụ thể để giúp lao động nữ có việc làm, thu nhập; phải áp dụng chế độ làm việc với thời gian biểu linh hoạt, phù hợp, có thể giao việc làm tại nhà, không áp dụng làm việc trọn thời gian phù hợp với nguyện vọng chính đáng của họ; cần đảm bảo được lao động nữ vừa có thể làm việc tốt, vừa có thể hoàn thành nhiệm vụ của 1 người mẹ, người phụ nữ trong gia đình.

Theo Điều 153 Bộ luật Lao động, quyền làm việc bình đẳng của lao động nữ được quy định như sau:

  • Người sử dụng lao động phải có trách nhiệm thực hiện quyền bình đẳng giữa 2 đối tượng lao động nam và nữ trong tuyển dụng trong sử dụng, đào tạo và cả thăng tiến, khen thưởng, tiền lương, chế độ bảo hiểm, y tế, bảo hiểm thất nghiệp, sự an toàn và điều kiện lao động, thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi, các chế độ phúc lợi cả về tinh thần lẫn vật chất.

  • Nhà nước phải đảm bảo được sự bình đẳng về những lĩnh vực  quy định nêu trên trong chính sách ưu đãi, quan hệ lao động, chính sách xét giảm thuế.

  • Nhà nước luôn khuyến khích người sử dụng lao động ưu tiên tuyển dụng và sử dụng lao động nữ khi họ đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện cho công việc phù hợp với cả nữ lẫn nam; cần thực hiện các chính sách đối với lao động nữ tốt hơn những gì Pháp luật quy định.

  • Nhà nước cũng khuyến khích người sử dụng lao động phối hợp với các công đoàn để xây dựng, lập kế hoạch, thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo quyền lợi và phát huy quyền lợi cho đối tượng lao động là nữ. Người sử dụng lao động nữ nhiều cũng sẽ được Nhà nước miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp so với bình thường. Những chi phí ưu tiên cho lao động nữ sẽ được tính vào chi phí được từ khi xác định thu nhập chịu thuế của các doanh nghiệp theo Bộ Tài chính quy định.

Back to top
0988688458