Những quy định riêng đối với lao động là nữ và lao động là người tàn tật

22/05/2018 - Đăng bởi : Phạm Minh Đức

Trong lao động, các cấp quản lý sẽ cho ban hành những quy định, chế tài để quản lý và bảo vệ người lao động. Trong đó, có những quy định riêng đối với một số đối tượng lao động đặc biệt như lao động nữ và lao động là người tàn tật.

Đối với lao động nữ

Xuất phát từ những đặc điểm riêng về tâm sinh lý của con người, cùng thực hiện việc đảm bảo quyền bình đẳng giữa nam giới và phụ nữ mà Pháp luật ta đã cho ra đời những quy định lao động riêng cho đối tượng là nữ. Những quy định này có mục đích chính là bảo đảm sức khỏe cũng như chức năng làm mẹ của người phụ nữ. Vậy những quy định đó là gì?

Không sử dụng lao động nữ làm việc dưới nước, trong hầm mỏ, dưới mặt đất; những công việc nguy hiểm, nặng nhọc, yêu cầu phải tiếp xúc với hóa chất – những yếu tố gây ảnh hưởng xấu đến khả năng sinh sản và nuôi con của người phụ nữ.

Không sử dụng lao động là nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi làm thêm giơ, đi công tác xa, làm ban đêm; cũng không sử dụng lao động là nữ đang có thai từ tháng thứ 7 trở lên.

Đối với lao động là người tàn tật

Người tàn tật là người bị mất, bị khuyết hoặc bị suy giảm chức năng hoạt động của một hoặc vài bộ phận trên cơ thể và họ không thể hoạt động được bình thường, thuận lợi như những người bình thường. Do đó mà Nhà nước đã có những quy định riêng nhằm giúp đỡ người lao động tàn tật vượt quá khó khăn và tham gia vào công việc xã hội để có thể tự cải thiện, nuôi sống bản thân, đồng thời giúp họ tránh khỏi tình trạng phải làm việc quá sức với khả năng họ có.

Điều 127 của Bộ Luật lao động đã chỉ rõ, những nơi đào tạo và dạy nghề cho người lao động là người tàn tật, cũng như những cơ sở sử dụng họ phải thực hiện nghiêm chỉnh những quy định Nhà nước ban hành về điều  kiện và công cụ lao động,  về sự an toàn và vệ sinh lao động. Những đơn vị đó cũng phải thường xuyên quan tâm và chăm sóc cho sức khỏe của họ. Đối với những người lao động là người tàn tật bị suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên, không được phép bắt ép hay để họ làm việc thêm giờ không làm việc đêm. Cũng không được phép để người tàn tật phải làm những công việc nguy hiểm, nặng nhọc, thường xuyên phải tiếp xúc với hóa chất gây ảnh hưởng đến sức khỏe của họ.
 

Back to top
0988688458