Những thông tin thú vị về bảo hộ lao động

12/10/2018 - Đăng bởi : Phạm Minh Đức

Bộ Luật lao động do Nhà nước phát hành đã có những quy định rõ, người lao động làm việc trong những môi trường nguy hiểm, độc hại luôn phải được trang bị đầy đủ các trang thiết bị, quần áo bảo hộ để đáp ứng được yêu cầu an toàn. Những trang thiết bị bảo hộ và quần áo bảo hộ phải đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng và sự an toàn. Người lao động cũng phải sử dụng các thiết bị này theo những quy định được công bố của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Nghị định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn rõ việc thực hiện chế độ trang bị các phương tiện bảo hộ cá nhân. Những phương tiện bảo hộ cá nhân ở đây bao gồm: phương tiện bảo vệ phần đầu, khuôn mặt và đôi mắt, cơ quan thính giác, hô hấp, phần chân tay, thân thể, các thiết bị bảo hộ để phòng chống điện giật hoặc ngã từ trên cao xuống.

Những người lao động phải làm việc trong môi trường có các yếu tố sau đây cần được cung cấp phương tiện bảo hộ lao động: tiếp xúc với bụi và hóa chất độc hại, với các yếu tố vật lý bất lợi, với môi trường sinh học có hại, môi trường làm việc không thuận lợi (vi khuẩn gây hại, virus, côn trùng gây hại, nước thải, rác, phân ô nhiễm, các yếu tố sinh học có hại khác,…); người lao động phải làm việc ở những nơi có nguy cơ cao về tai nạn lao động, trong các hầm mỏ, trên cao, nơi thiếu dưỡng khí, trong rừng và ở các điều kiện lao động nguy hiểm, độc hại khác,...

Người sử dụng lao động cần phải trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ cá nhân cho người lao động 1 cách miễn phí, nghiêm cấm việc yêu cầu người lao động trả phí hoặc giao tiền cho người lao động để mua các thiết bị bảo hộ cá nhân. Đồng thời, người sử dụng lao động cũng phải tổ chức hướng dẫn giúp người lao động sử dụng thành thạo những phương tiện  bảo hộ thích hợp, giúp họ biết cách vệ sinh và bảo quản chúng, đồng thời giám sát việc sử dụng những món đồ này. Khi đến thời gian bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ, đơn vị sử dụng lao động cũng cần có biện pháp bảo dưỡng chúng theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất và người chế tạo ra phương tiện.

Bên cạnh việc cung cấp và đảm bảo cho người lao động được sử dụng các phương tiện bảo hộ lao động chất lượng và tốt nhất, người sử dụng lao động cũng phải xây dựng các biện pháp kỹ thuật để loại bỏ hoặc giảm thiểu tối đa những yếu tố độc hại, đồng thời cải thiện điều kiện lao động cho người làm việc.

Back to top
0988688458