Phân loại các kiểu kiểm định an toàn

03/07/2018 - Đăng bởi : Phạm Minh Đức

Hiện nay, Nhà nước và luật pháp nước ta đã quy định rất rõ về vấn đề kiểm định an toàn lao động. Do đó các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cần tuân thủ và chấp hành nghiêm túc những yêu cầu đó để xây dựng những môi trường lao động an toàn và văn minh nhất.

Kiểm định an toàn về mặt khái niệm là hoạt động kỹ thuật đánh giá, xác nhận mức độ an toàn của đối tượng, xem xét có phù hợp với những quy định về tiêu chuẩn an toàn hay không. Pháp luật nước ta đã quy định rất rõ ý nghĩa, vai trò của việc kiểm định an toàn lao động với hoạt động sản xuất và thi công các công trình,… Nhiều văn bản được ban hành quy định 1 số những máy móc cụ thể tiềm ẩn khả năng nguy hiểm và có thể ảnh hưởng tiêu cực đến người lao động, do đó cần kiểm định định kỳ mỗi năm. Thực tế cho thấy ở nước ta đã từng xuất hiện khá nhiều vụ tai nạn lao động do các thiết bị lao động nguy hiểm gây nên, thậm chí đã có nhiều người mất đi tính mạng. Điều này xuất phát từ việc các thiết bị, máy móc đó không được kiểm định, hoặc có kiểm định nhưng hời hợt, không nghiêm túc, khiến cho mọi người không nhận định rõ được tình trạng và mức độ nguy hiểm của máy móc để có biện pháp khắc phục tốt nhất. Việc thờ ơ, làm giả các giấy tờ để trốn tránh việc kiểm định an toàn là điều chúng ta cần bài trừ.

Có thể phân loại các kiểu kiểm định an toàn hiện nay như sau:

Kiểm định an toàn lần đầu

Đây là hoạt động giúp đánh giá tình trạng an toàn của thiết bị trước khi đưa vào sử dụng. kết quả của quá trình kiểm định lần đầu cần có giấy xác thực của các cơ quan có thẩm quyền liên quan.

Kiểm định an toàn định kỳ

Mỗi loại thiết bị khác nhau sẽ có những yêu cầu về kiểm định định kỳ khác nhau và các doanh nghiệp cần nghiêm túc kiểm định các thiết bị trước khi hết hiệu lực.

Kiểm định an toàn bất thường

Việc kiểm định an toàn bất thường này giúp chúng ta đánh giá các thiết bị, máy móc dựa trên những tiêu chuẩn an toàn không theo 1 quy định nào cả. Điều này có nghĩa là nó không được thực hiện định kỳ mà diễn ra khi máy móc được nâng cấp, sửa chữa, thay thế vị trí lắp đặt, tạm ngừng hoạt động, gặp trục trặc bất thường,… Bên cạnh đó, hoạt động này cũng diễn ra khi có yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền, xét thấy có sự cần thiết phải kiểm định hệ thống máy móc thiết bị của doanh nghiệp.

Back to top
0988688458