Quyền và nghĩa vụ của người lao động trong việc đảm bảo an toàn – vệ sinh lao động

22/04/2018 - Đăng bởi : Phạm Minh Đức

An toàn lao động, vệ sinh lao động là hai chế định thuộc luật Lao động. Trong đó, nó bao gồm những quy phạm pháp luật quy định về việc đảm bảo vấn đề an toàn – vệ sinh lao động sao cho bảo vệ được sức khỏe, tính mạng của người lao động, đồng thời đảm bảo và duy trì khả năng làm việc của người lao động một cách lâu dài.

Nghĩa vụ của người lao động

Người lao động cần chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy định về việc đảm bảo an toàn – vệ sinh lao động có liên quan đến công việc được giao.

Sử dụng đúng cách và hiệu quả các thiết bị bảo hộ lao động, đồ bảo vệ cá nhân, đồng thời cần đền bù thiệt hại nếu làm mất hoặc hư hỏng chúng.

Cần báo cáo kịp thời với chủ doanh nghiệp hoặc những người có trách nhiệm giám sát an toàn - vệ sinh lao động khi phát hiện có bất kỳ nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, gây độc hại hoặc xuất hiện các sự cố nguy hiểm nào trong môi trường lao động. Đồng thời khi xảy ra sự cố, cần tham gia vào đội ngũ cấp cứu và khắc phục sự cố, hậu quả tai nạn khi có lệnh của chủ doanh nghiệp và cấp trên.

Quyền của người lao động

Quy định Nhà nước ban hành về quyền của người lao động trong việc thực hiện vấn đề an toàn – vệ sinh lao động như sau:

Có quyền yêu cầu chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động đảm bảo điều kiện làm việc an toàn và vệ sinh, cải thiện tốt điều kiện lao động của mình, đồng thời phải cung cấp, trang bị đầy đủ những phương tiện bảo hộ lao động, bảo vệ cá nhân. Bên cạnh đó, bạn cũng có quyền yêu cầu họ tổ chức các lớp huấn luyện, hướng dẫn người lao động về việc đảm bảo an toàn – vệ sinh lao động cho bản thân và môi trường lao động.

Người lao động có thể từ chối hoặc rời bỏ những công việc, những nơi làm việc nếu phát hiện chúng có nguy cơ xuất hiện tai nạn lao động gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng của bản thân. Khi phát hiện những sự cố có thể xảy ra, cần báo ngay với người quản lý, phụ trách và từ chối trở lại nơi làm việc đó nếu những sự cố ấy vẫn chưa được khắc phục.

Tố cáo, khiếu nại với các cơ quan chức năng có thẩm quyền khi người sử dụng lao động, chủ doanh nghiệm không thực hiện nghiêm túc các quy định Nhà nước ban hành về việc đảm bảo vấn đề an toàn – vệ sinh lao động, khi họ không thực hiện đúng với những cam kết ghi rõ trong hợp đồng lao động.

Back to top
0988688458