Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong việc bảo đảm vệ sinh – an toàn lao động

22/04/2018 - Đăng bởi : Phạm Minh Đức

An toàn lao động là việc ngăn ngừa các tai nạn, sự cố có thể xảy ra trong quá trình lao động gây thương tích cho cơ thể hoặc tử vong cho người lao động. Để thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn lao động, cần có sự kết hợp nghiêm túc và chặt chẽ từ nhiều ngành, đơn vị và cá nhân khác nhau. Vậy bạn có biết quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong việc bảo đảm vấn đề an toàn lao động là gì không?

Nghĩa vụ của người sử dụng lao động

Mỗi doanh nghiệp sử dụng lao động không chỉ phải xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình mà còn phải lập kế hoạch và các biện pháp thực hiện, đảm bảo an toàn – vệ sinh lao động, đồng thời cải thiện điều kiện lao động cho người lao động.

Cần trang bị đủ các phương tiện, đồ bảo hộ lao động cho mỗi cá nhân người lao động, đồng thời thực hiện những chế độ khác để bảo đảm an toàn – vệ sinh lao động theo quy định Nhà nước ban hành.

Mỗi doanh nghiệp cần có người đứng lên giám sát cũng như thực hiện các nội quy, quy định và biện pháp an toàn – vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Không những thế, họ phải phối hợp với công đoàn cơ sở để xây dựng cũng như duy trì, phát triển sự hoạt động của mạng lưới an toàn – vệ sinh lao động.

Cần xây dựng có và biện pháp yêu cầu công nhân thực hiện nghiêm chỉnh những nội quy về quy định, quy trình an toàn – vệ sinh lao động phù hợp với các loại thiết bị, vật tư, máy móc khác nhau kể cả khi đa đổi mới công nghệ. Việc thực hiện đó phải đáp ứng tiêu chuẩn của các quy định Nhà nước ban hành.

Cần mở các buổi huấn luyện và hướng dẫn những quy định, tiêu chuẩn, biện pháp an toàn – vệ sinh lao động đối với người lao động.

Tổ chức các buổi khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo chế độ và tiêu chuẩn quy định.

Cần chấp hành nghiêm túc những quy định khai báo và điều tra bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động,… định kỳ 6 tháng một lần. Mỗi năm cần có bản báo cáo kết quả thực hiện bảo đảm an toàn – vệ sinh lao động cũng như việc cải thiện, nâng cao điều kiện lao động như thế nào.

Quyền của người sử dụng lao động

Yêu cầu người lao động phải tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các quy định, biện pháp cũng như nội dung an toàn – vệ sinh lao động.

Có các hình thức khen thưởng và tuyên dương các cá nhân chấp hành tốt và kỷ luật những cá nhân vi phạm an toàn – vệ sinh lao động.

Khiếu nại với các cơ quan có thẩm quyền về quyết định của bên thanh tra về an toàn – vệ sinh lao động nhưng phải chấp hành quyết định đó.

Back to top
0988688458