Tiêu chuẩn về vệ sinh và an toàn lao động

09/08/2018 - Đăng bởi : Phạm Minh Đức

Trong lao động, các  vấn đề về an toàn và vệ sinh luôn được quan tâm hàng đầu bởi nó ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của những người lao động đang làm việc ở môi trường đó. Để thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn và vệ sinh lao động, Nhà nước đã cho xây dựng các văn bản, quy định hợp lý về vấn đề này.

Trước hết, việc xây dựng hoặc cải tạo, mở rộng các cơ sở sản xuất kinh doanh; việc sử dụng,  bảo quản và tàng trữ các loại vật tư, thiết bị , máy móc liên quan đến vấn đề an toàn,… đều phải có giấy tờ chứng từ, các biện pháp bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật nhà nước. Các bạn có thể tìm kiếm, tham khảo danh sách các loại thiết bị, vật tư, máy móc phải đảm bảo các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và vệ sinh lao động được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng như Bộ Y tế ban hành công khai. Việc sử dụng các thiết bị đó phải được đăng ký sử dụng, không sử dụng tùy tiện và đảm bảo vấn đề kiểm tra kỹ thuật định kỳ.

Tiêu chuẩn về an toàn và vệ sinh lao động

Người sử dụng lao động phải xây dựng các biện pháp nhằm tạo nên 1 môi trường làm việc lành mạnh, đạt các yếu tố về độ thoáng, độ sáng, không gian, các tiêu chuẩn về vệ sinh như bụi, khí, phóng xạ, nóng, độ ẩm, ồn, rung, điện từ trường cùng nhiều yếu tố khác. Tất cả những yếu tố này luôn phải được kiểm tra công khai và định kỳ theo yêu cầu của pháp luật.

Có hai loại tiêu chuẩn chúng ta cần tìm hiểu là tiêu chuẩn cấp ngành và tiêu chuẩn cấp Nhà nước.

  • Tiêu chuẩn cấp ngành, cơ sở được coi là tiêu chuẩn do các cơ quan quản lý cấp ngành ban hành để tiện quản lý, tuy nhiên phải phù hợp và đáp ứng được các tiêu chuẩn của Nhà nước.

  • Tiêu chuẩn cấp Nhà nước là tiêu chuẩn các ngành, các nghề trong cả nước phải bắt buộc thi hành theo. Những tiêu chuẩn này được ban hành bởi Chính phủ hoặc các cơ quan được Chính phủ ủy quyền. Tất cả các cơ sở sản xuất từ tư nhân, nghiên cứu khoa học, tổ chức sản xuất kinh doanh – dịch vụ cho đến các cơ quan của Nhà nước, tổ chức xã hội, thậm chí là cả những lực lượng vũ trang phải chấp hành theo.

Các đơn vị cần phải tuân theo những quy định trên do Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền ban hành để đảm bảo được vấn đề an toàn và vệ sinh lao động trong môi trường lao động của mình. Chỉ có việc này mới tránh cho các bạn gặp phải những rủi ro không mong muốn trong quá trình lao động.

Back to top
0988688458