Tìm hiểu về 1 số khoản chi thêm cho lao động nữ

27/09/2018 - Đăng bởi : Phạm Minh Đức

Hiện nay, Pháp luật luôn dành sự quan tâm đến quyền lợi của người sử dụng lao động và người lao động nên đã xây dựng những chính sách, quy định nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của họ. Trong đó, người lao động thường được quan tâm và giúp đỡ hơn, đặc biệt là lao động nữ.

Trong 1 số trường hợp, tiền trợ cấp và phụ cấp cho các đối tượng lao động thuộc trường hợp đặc biệt sẽ được khấu trừ trong các khoản chi thêm cho lao động nữ được tính vào chi phí được trừ. Dưới đây là 1 số thông tin cơ bản về vấn đề này có thể bạn chưa biết:

  • Chi phí dành cho công tác, hoạt động đào tạo, dạy nghề cho lao động nữ trong những trường hợp nghề cũ không còn phù hợp, cần phải chuyển sang ngành nghề khác dựa theo quy hoạch phát triển của các công ty, doanh nghiệp.

  • Khoản chi phí này sẽ bao gồm: Học phí (nếu có), cộng thêm đó là sự chênh lệch tiền lương ngạch bậc (phải đảm bảo 100% lương cho người đi học).

  • Chi phí dành cho tiền lương và tiền phụ cấp (nếu có) cho người làm công tác giảng dạy ở nhà trẻ, mẫu giáo nơi doanh nghiệp tổ chức, quản lý.

  • Chi phí dành cho công tác khám chữa sức khỏe trong năm như khám các bệnh mãn tính, phụ khoa và cả bệnh nghề nghiệp cho các nữ công nhân viên.

  • Chí dành cho việc bồi dưỡng lao động nữ sau khi sinh con lần thứ nhất hoặc lần hai.

  • Tiền phụ cấp làm thêm giờ cho lao động nữ trong các trường hợp vì lý do khách quan mà họ không nghỉ làm sau khi sinh con, nghỉ cho con bú mà ở lại làm việc cho doanh nghiệp; không loại trừ trường hợp trả lương theo sản phẩm mà lao động nữ vẫn làm việc trong thời gian không nghỉ theo chế độ.

Dưới đây là 1 số những quy định rõ về các khoản chi thêm cho lao động nữ mà những người sử dụng lao động và người lao động cần biết rõ để đảm bảo tính thực thi các quy định này. Tuy nhiên các doanh nghiệp cần lưu ý, mặc dù pháp luật đã có quy định rõ về các trường hợp chi thêm cho lao động nữ, nhưng nếu các doanh nghiệp không xây dựng biện pháp, kế hoạch riêng, không chi tiêu đúng đối tượng và mục đích, mức chi tiêu vượt quá quy định thì sẽ gặp những tổn thất lớn. Đó là lý do đơn vị sử dụng lao động luôn phải nắm vững pháp luật và đánh giá được đúng tình hình thực tế để có kế hoạch chi tiền đúng, chính xác và hợp lý nhất.

Back to top
0988688458