Tìm hiểu về chính sách bình đẳng giới trong lao động – Phần 2

20/09/2018 - Đăng bởi : Phạm Minh Đức

Theo quy định Pháp luật hiện hành, mọi cá nhân hay tổ chức sử dụng lao động đều phải áp dụng và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc bình đẳng nam – nữ trong tuyển dụng và sử dụng lao động. Trong đó Nhà nước cần đảm bảo quyền làm việc của phụ nữ sao cho bình đẳng mọi mặt với nam giới.

Những hành vi vi phạm Pháp luật bình đẳng trong lao động giới được quy định rõ tại Khoản 3, Điều 40 Luật Bình đẳng giới 2016:

  1. Áp dụng những điều kiện khác nhau khi tuyển dụng cả nam và nữ đối với 1 các công việc mà cả nam và nữ đều có trình độ, khả năng thực hiện như nhau, trừ các trường hợp thúc đẩy bình đẳng giới.

  2. Từ chối tuyển dụng cũng như sa thải hoặc cho thôi việc người lao động vì lý do giới tính hoặc các lý do nữ giới phải gặp như mang thai, sinh con, nuôi con nhỏ.

  3. Phân công công việc có tính chất phân biệt đối xử giữa nam và nữ để dẫn đến mức chênh lệch về tiền lương hoặc áp dụng các biện pháp trả lương khác nhau cho người lao động có cùng năng lực, trình độ chỉ vì lý do giới tính.

  4. Không thực hiện các quy định Pháp luật đề ra, quy định riêng với lao động nữ.

Có thể khẳng định, biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lao động được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành trong trường hợp có sự chênh lệch giữa nam và nữ về vai trò, vị trí, điều kiện, cơ hội phát triển năng lực, cơ hội thụ hưởng thành quả của sự phát triển, trong đó việc áp dụng các quy định này không gây ảnh hưởng đến chúng.

Những biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới cần được thực hiện trong 1 thời gian nhất định và cần được chấm dứt khi mục đích về bình đẳng giới đã đạt được. Tại Khoản 3, Điều 13 Luật Bình đẳng giới cũng quy định về những biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lao động như:

  • Quy định tỷ lệ lao động nam và nữ được tuyển dụng

  • Đào tạo và bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho lao động nữ

  • Người sử dụng lao động cần tạo điều kiện an toàn và vệ sinh lao động cho lao động nữ làm việc tại 1 số ngành nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với các chất hóa chất độc hại,… - những nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản và khả năng làm mẹ của họ.

Việc tìm hiểu kỹ quy định của Pháp luật về bình đẳng giới trong lao động sẽ giúp lao động nữ tự tin, yên tâm hơn khi làm việc và cống hiến cho công việc.

Back to top
0988688458