Tìm hiểu về vấn đề an toàn lao động và vệ sinh lao động – Phần 2

28/03/2018 - Đăng bởi : Phạm Minh Đức

Nếu như các phần trước, các bạn đã được tìm hiểu về các khái niệm an toàn cũng như vệ sinh lao động thì ở phần này, các bạn sẽ được hiểu sâu hơn về ý nghĩa của các vấn đề này.

Ý nghĩa của viêc quy định an toàn, vệ sinh lao động

Trước hết, chúng ta có thể khẳng định rằng, việc quy định vấn đề an toàn và vệ sinh lao động trong Luật lao động có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng trong thực tiễn lao động. Cụ thể:

Thể hiện sự quan tâm và chăm sóc của các cơ quan, ban ngành đoàn thể, của Nhà nước đối với những vấn đề đảm bảo sức khỏe và môi trường, điều kiện làm việc lâu dài cho người lao động.

Việc các doanh nghiệp tuân thủ tốt các quy định đảo bảo an toàn và vệ sinh lao động cho người lao động thể hiện 1 điều rằng, họ đã thực hiện đúng nghĩa vụ của đơn vị sử dụng lao động với người lao động của mình như đảm bảo sức khỏe và khả năng làm việc cho họ.

Việc này giúp người lao động được duy trì và ổn định về mặt tinh thần, đồng thời được cung cấp điều kiện vật chất tốt để họ có thể thực hiện và hoàn thành tốt nghĩa vụ của người lao động.

Luật lao động đã chỉ rõ, những quy định về an toàn cũng như vệ sinh lao động phải được tiến hành và áp dụng với mọi cá nhân, tổ chức sử dụng lao động, với mọi công – nhân – viên chức, mọi người lao động (dù đang hành nghề hay mới chỉ đang thử nghề), mọi thành phần kinh tế, lĩnh vực, dù là trong lực lượng vũ trang hay trong các cơ quan và doanh nghiệp, tổ chức trong – ngoài nước. Tất cả đều phải áp dụng các quy định một cách nghiêm túc và hoàn chỉnh.

Lưu ý gì khi thực hiện an toàn và vệ sinh lao động?

Thực hiện đồng bộ và toàn diện các nguyên tắc về vệ sinh, an toàn lao động.

Là trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể, dù là người lao động hay là người sử dụng lao động.

Có thể nói, vấn đề an toàn và vệ sinh lao động có tầm quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng của con người, do đó mà mỗi chúng ta cần phải ý thức rõ được việc tuân thủ các nguyên tắc về an toàn, vệ sinh lao động và thực hiện tốt điều đó. Cụ thể, tùy từng môi trường làm việc mà người lao động phải được trang bị đầy đủ các đồ bảo hộ, đồng thời cơ sở vật chất, môi trường làm việc của người lao động cũng phải được đem đi kiểm định và đáp ứng yêu cầu về vấn đề an toàn.

Back to top
0988688458