Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi xuất hiện tai nạn nghề nghiệp và bệnh nghề nghiệp ở đơn vị mình

23/04/2018 - Đăng bởi : Phạm Minh Đức


Tai nạn lao động cũng như bệnh nghề nghiệp là điều không hề có 1 đơn vị hay bất kỳ ai mong muốn. Tuy nhiên trong trường hợp xấu nhất có thể, khi 1 đơn vị làm việc có xảy ra tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp thì chủ đơn vị đó, tức là người sử dụng lao động cần có trách nhiệm như thế nào? Hãy cùng đón đọc bài viết dưới đây của chúng tôi nhé.


Khi đơn vị của mình xảy ra tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp, người sử dụng lao động cần phải chịu toàn bộ chi phí y tế bao gồm chi phú sơ cứu, cấp cứu, điều trị xong cho người gặp nạn. Người lao động thì được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Nếu doanh nghiệp không nằm trong đơn vị tham gia loại hình bảo hiểm bắt buộc, người sử dụng lao động sẽ phải chi tiền cho người bị nạn 1 mức ngang với mức quy định Điều lệ bảo hiểm xã hôi đưa ra. Không những thế, người sử dụng lao động cũng phải trả nguyên ngày lương cho người gặp nạn trong thời gian họ nằm viện điều trị.

Đồng thời, người sử dụng lao động cũng cần phải khai báo thành khẩn và phối hợp điều tra, lập biên bản, thống kê và cả những báo cáo định kỳ theo những gì Nhà nước quy định về các vụ tai nạn lao động, các trường hợp xảy ra bệnh nghề nghiệp,… cho cơ quan có thẩm quyền.

Người sử dụng lao động cần phải có trách nhiệm hỗ trợ, trợ cấp và bồi thường cho người lao động, trong đó chế độ bồi thường được tính như sau:

-Tai nạn lao động, bênh nghề nghiệp làm suy giảm khả năng lao động của người lao động từ 5% trở lên hoặc bị chết thì cần được bồi thường.

-Tai nạn lao động xảy ra bởi những yếu tố độc hại, nguy hiểm trong môi trường lao động và quá trình lao động, gây tổn thương cho bất kỳ chức năng hay bộ phận nào của cơ thể con người thậm chí gây nên tử vong,..

-Bệnh nghề nghiệp phát sinh bởi các yếu tố có trong điều kiện lao động có hại, gây ảnh hưởng đến người lao động theo danh mục những căn bệnh Bộ Y tế và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

 

 

 

Back to top
0988688458