Vai trò của công đoàn trong lĩnh vực an toàn và vệ sinh lao động

08/05/2018 - Đăng bởi : Phạm Minh Đức

Có thể nói, vấn đề thanh tra an toàn và vệ sinh lao động là những hoạt động chuyên ngành không thể thiếu của thanh tra Nhà nước về lao động. Trong đó, việc thanh tra an toàn lao động có mục đích là đảm bảo sức khỏe, tính mạng đối với người lao động, đồng thời đảm bảo sự an toàn trong quá trình vận dụng, vận hành các thiết bị, phương tiện và nơi làm việc, để từ đó góp phần đảm bảo sự an toàn chung, sự ổn định cũng như sự phát triển của hoạt động, cơ sở sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, thanh tra vệ sinh lao động lại có mục đích là ngăn ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi sự mất vệ sinh cùng sự ô nhiễm môi trường lao động.

Trong đó, nếu như Bộ Y tế cùng các cơ quan Y tế địa phương khác có thẩm quyền thanh tra vấn đề vệ sinh lao động thì Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cùng các cơ quan lao động địa phương lại có thẩm quyền thanh tra về vấn đề an toàn lao động.

Vì có một số ngành nghề mang trong mình tính chất đặc thù như phóng xạ, khai thác dầu khí,… cùng các phương tiện vận tỉa đường sắt, đường hàng không, đường thủy,; các đơn bị thuộc lực lượng vũ trang,… nên ở những ngành nghề này, việc thanh tra an toàn – vệ sinh lao động thuộc về cơ quan quản lý ngành nghề đó phối hợp với cơ quan thanh tra của Nhà nước.

Vai trò của công đoàn thì sao?

Như chúng ta đã biết, công đoàn là tổ chức đại diện cho toàn bộ người lao động, giúp họ bảo vệ các quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình. Trong đó, thẩm quyền của công đoàn ở từng lĩnh vực khác nhau sẽ có mức độ khác nhau, tùy thuộc vào từng quan hệ cụ thể. Tại lĩnh vực an toàn và vệ sinh lao động, thẩm quyền của công đoàn thể hiện ở những mặt sau:

Công đoàn cùng với các cơ quan Nhà nước xây dựng lên luật về bảo hộ lao động, tiêu chuẩn về an toàn và vệ sinh lao động; tuyên truyền và giáo dục người lao động chấp hành quy định về an toàn và vệ sinh lao động; tham gia khen thưởng và xử lý vi phạm về an toàn – vệ sinh lao động.

Có thể tham gia xây dựng chương trình nghiên cứu khoa học về an toàn và vệ sinh lao động.

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật của người lao động, có quyền yêu cầu các cơ quan và người lao động thực hiện đúng chuẩn pháp luật yêu cầu về vấn đề này, có quyền yêu cầu cơ quan Nhà nước xử lý đơn vị, người có trách nhiệm làm xảy ra tai nạn lao động,…

Back to top
0988688458