Huấn luyện an toàn

Chúng tôi là ai?

Công ty cổ phần kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp (SIIE) được thành lập năm 2010 và hoạt động cung cấp dịch vụ tổng thể về an toàn, vệ sinh lao động cho Doanh nghiệp bao gồm: Kiểm định an toàn - Huấn luyện an toàn - Quan trắc môi trường lao động - Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo lường.

Trải qua 10 năm kinh nghiệm chúng tôi đã là đối tác tin cậy của rất nhiều doanh nghiệp lớn như: Tập đoàn Hòa Phát, tập đoàn Vingroup, tập đoàn Prime Group, tập đoàn Bitexco, LG, Samsung, tổ hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn,....

Dịch vụ của chúng tôi có được công nhận?

Năng lực cung cấp dịch vụ của chúng tôi đã được các cơ quan quản lý nhà nước thẩm định và cấp phép hoạt động:

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc quản lý của BLĐTBXH số: 26/GCN-KĐ ngày 14 tháng 11 năm 2017 (cấp lại lần 2).

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc quản lý của BCT số: 24-18/GCNĐĐK-BCT ngày 20 tháng 11 năm 2018.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, an toàn vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn số 28/2015/GCN ngày 07/4/2015 (đủ điều kiện huấn luyện các nhóm : 1,2,3,4,6 theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP)

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo lường (Áp kế, cân điện tử các loại,....) số : 140/QĐ-TĐC ngày 24 tháng 01 năm 2017.

Giấy chứng nhận đủ điểu kiện quan trắc môi trường lao động số: 4589/SYT-NVY ngày 29 tháng 11 năm 2017

Chúng tôi có thể làm gì cho doanh nghiệp của bạn?

Cung cấp các lớp , khóa huấn luyện an toàn:

-Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho các nhóm đối tượng: 1,2,3,4,5,6.

-Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động chuyên ngành: An toàn điện, an toàn hóa chất, an toàn vận hành thiết bị nâng hạ, áp lực, an toàn làm việc trên cao, an toàn làm việc trong không gian hạn chế, phòng chống cháy nổ,...

-Sơ cấp cứu tai nạn lao động, ứng phó xử lý sự cố trong lao động,...

-Tổ chức các lớp triển khai các quy định pháp luật về an toàn: Lập hồ sơ, biểu mẫu, báo cáo theo quy định,...

Back to top
0988688458